سفارش تبلیغ

ثبت شرکت
صبا

بی خیال همه چی

خدایا غلط کردم که بهش زنگ زدم.خدایا تو بگو چه کار کنم؟؟؟

بذارین ما جرا رو از اول بگم تا شما هم بگین چه کار کنم؟؟؟

اخرهای اذر بودکه داشتم میرفتم کلاس که دوستم زنگ زد گفت

که دوست دخترم باهام قهر کرده ونمی خواد دوست بشه.

منم باتعجب گفتم اخه برای چی؟؟!!گفت نمی دونم.گفتم به

من چه؟گفت بهش زنگ بزن که من راضی نمی شودم که به

زور راضیم کرد که بهش زنگ بزنم که بعد کلاس بهش زنگ زدم

وبعد نیم ساعت حرف زدن راضی شد که باهاش باز حرف بزنه واز

این ماجرا دو هفته نگذشته بود که دوباره دوستم زنگ زد وگفت

که دوباره دعوا کردن و دختره باز نمی خواد باهاش حرف بزنه و

از من خواست دوباره بهش زنگ بزنم که باز به زور راضیم کرد که

بهش زنگ زدم که زنگ زدم اما هرکاری کردم واز هر دری وارد شدم

قبول نکرد که نکرد.گوشی رو قطع کردم وماجرا رو به دوستم گفتم

اونم ناراحت بودو ناراحت تر شد.یه هفته گذشته بود که دختره

بهم اس دادوگفت چه حسی درموردم داری؟ومنو دوست داری؟

که منم باتمام عصانیت گفتم نه وهر چی از دهنم در اومد بهش گفتم

و بعد به دوستم زنگ زدم و اونم فوشش دادم که دختره دو روز زنگ نزد

وباز روز سوم زنگ زدو باز حرفاشو تکرار کرد اما این بار یه رابطه خواهر

برادری که بازم فبول نکردم و بهش گفتم من اصلا با هیچ دختری دوست

نمی شم ولم کن که قبول نکرد که نکرد منم گوشی روقطع و خاموش کردم اون

روزو وفرداش که گوشی رو روشن کردم باز زنگ زد که تا دیروز شب ادامه داشت

که امروزبه خاطر خود شیرینی یکی از هم کلاسیهام اومدن وگوشی هارو گرفتن که

گوشی منم توشون بود .که فردا قراره بریم هر جور شده پس بگیریم اما نمی

دونم باز گوشی رو روشن کردم چه کار کنم باهاش.

حالا شما یه پیشنهاد بدین وراه حلی بگین چه کار کنم؟

((اگه نظرتون عوض کردن خطمه ولش کنید چون من نمیتونم خطمو عوض کنم.))


نوشته شده در چهارشنبه 91/11/4ساعت 10:18 عصر توسط Milad نظرات ( ) |


آخرین مطالب
» افسانه والنتین(ولنتاین)
چگونه به عشق حقیقی دست یابیم
همسفر...
عشق از دیدبعضی ها:
پسر بودن
[عناوین آرشیوشده]

Design By : LoxTheme.com